17-ти Научен конгрес на БЗС- 15-17 юни 2017 г., гр. Бургас

Условия за участие в 17-ия Научен конгрес на БЗС

15-17 юни 2017 г., гр. Бургас

 

                17-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 15–17 юни 2017 г. в гр. Бургас, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба.      Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI).

                В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.

                За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

                Официално откриване на Конгреса с програма за Бургаската общественост – 15.06.2017г., 19:00 ч., Морска градина, открита сцена „Охлюва“, гр. Бургас;

                         20:00 ч. – коктейл - Културен център „Морско казино” – Морска градина, гр. Бургас.

 

 

УЧАСТИЕ В 17-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС - 15-17 ЮНИ 2017 г., ГР. БУРГАС

 

Срок за регистрация за участие в 17-ия Научен конгрес на БЗС - до 31-ви май 2017 г.

 

 

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата включва участие в гала коктейл на 15.06.2017 г. (пропускателен режим с бадж).

Таксата не включва куверт за галавечеря.

• Конгресна такса след 31.05.2017 г. - 140 лв.

• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за галавечеря!

• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв.

Краен срок за приемане на заявки - 22.05.2017 г.

Събира се от районните колегии (РК) заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за галавечеря!

Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

 

 

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

 

 

Проверка на номера на актуална здравноосигурителна книжка на ЗОЛ!

Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че са зачестили случаите на отчетени дентални дейности на ЗОЛ с вписани в амбулаторния лист номер на анулирана здравноосигурителна книжка  или вписани дентални дейности в анулирани книжки.

Изпълнителите на дентална помощ могат да се възползват от предоставената им възможност с чл.86, ал.5 от НРД за дентални дейности за 2016 г. , както и в НРД за дентални дейности за 2017 г. и да проверяват чрез предоставената електронна услуга от НЗОК номера на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на същото ЗОЛ за текущата календарна година!

 

Непотърсените здравноосигурителни книжки от ЗОЛ следва да бъдат върнати в РЗОК, тъй като голяма част от тях са анулирани!

 

Проверка на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на ЗОЛ за текущата календарна година може да направите на:

 

 

Към портала на НЗОК за проверка: https://pis.nhif.bg/main