Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции!

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че от 11.05.2013 г. е в сила „Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции”, приет с Наредба № 3 от 08.05.2013 г., издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ брой 43 от 14.05.2013 г.

С тази Наредба се отменя предишната Наредба № 39 от 2010 г.

Във връзка с това е необходимо да се запознаете с новата Наредба № 3, която е качена на сайта на Министерство на здравеопазването:

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=391&categoryid=5920 ,

както и на сайта на БЗС:

http://www.bzs.bg/

 

Препоръчваме Ви да прегледате профилактичните планове, изработени от Вас по старата Наредба № 39 и да ги актуализирате с разпоредбите на новата Наредба № 3 от 08.05.2013 г.

Целесъобразно би било, при изготвянето на плановете да се използват директно текстове от новата Наредба № 3 от 08.05.2013 г.

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.