Указание между НЗОК и БЗС за прилагане на НРД 2016 за дентални дейности.

Уважаеми колеги,

 

Моля запознайте се с указанието между НЗОК и БЗС за прилагане на НРД 2016 за дентални дейности, във връзка с предоставената възможност от НЗОК за дистанционно отчитане и обмен на информация между изпълнителите на ИДП и РЗОК на фактури, спецификации, отчети и информация за обработените в информационната система на НЗОК електронни отчети на ИДП и в изпълнение на чл. 112, ал. 3 от НРД 2016 г. за денталните дейности, са определени видове електронни подписи, с които се подписват и подават през портала на НЗОК или чрез WEB услуга електронните отчетни документи на лекарите по дентална медицина (XML файл).

 

 

Указанието може да прочете и свалите от ТУК :

 

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.