Списание Dental Review вече в електронен вариант

Уважаеми колеги, 
Списание Dental Review е най – авторитетното и луксозно изданиe в областта на денталната медицина в България. 
Водени от желанието да направим съдържанието на списанието по – достъпно за неговите читатели, представяме на Вашето внимание електронна версия на списание Dental Review. 

http://www.dentalreview.eu

Публикациите в него, на чуждестранни и български автори, намират широк отзвук както в научната общност, така и сред общопрактикуващите лекари по дентална медицина. Списанието съдържа различни раздели, в които се публикуват новости от областта на възстановителната дентална медицина, оралната хирургия, имплантологията, пародонтологията, зъботехниката. 
Водещ критерий при избор на статиите е актуалния поглед върху проблемите на отделните раздели, иновационни решения и практически съвети, насочени към обогатяване на ежедневната практика. Специално внимание изданието обръща на българските автори. Разделът Българска дентална медицина представя както конкретни клинични решения, така и оригинални научни разработки и търсения на водещи български специалисти в областта на денталната медицина. Целта на раздела е да покаже високото ниво на българската дентална медицина, иновациите предложени от български специалисти и да стане мост между научната общност и ежедневно практикуващите дентална медицина.