Връзки

Български Зъболекарски Съюз: www.bzs.bg

 

Уеб страници на районните колегии на БЗС :

Столична районна колегия: www.bzs-srk.bg

Районна колегия - Варна: www.bzsrkvarna.com

Районна колегия - Бургас:  www.bzsrkburgas.com

Районна колегия - Пловдив: www.rkplovdiv-bzs.com

Районна колегия - Перник: www.bzs-pernik.com

Районна колегия  - Хасково: www.bzs-haskovo.com

 

 

Сайтове на институции, свързани с дейността на БЗС:

Министерство на здравеопазването: www.mh.government.bg

Национален осигурителен институт: www.nssi.bg

Национална здравноосигурителна каса: www.nhif.bg

Национален център по здравна информация /НЦЗИ/: www.nchi.government.bg

Национален център по опазване на общественото здраве: www.nchmen.government

 

 

ФОРУМ :

http://www.zabolekar.info/forum/index.php

 

http://stomatolog.start.bg

 

ПОЛЕЗНО :

* Online списание на БЗС: - journal.bzs.bg

* Dental Tribune online: - www.dental-tribune.com

* Dental Review online: - www.dentalreview.eu

* Доктор online - сайт за здраве: - www.doctoronline.bg

 

 

Sofia dental meeting :

www.sofiadentalmeeting.com

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.