Органи

                                 Органите на Районна колегия на Български Зъболекарски Съюз  
                                                    /РК на БЗС/ гр. Смолян са:
 
  1. Общо събрание на Районната колегия;
  2. Управителен съвет на Районната колегия /УС на РК/;
  3. Контролна комисия на Районната колегия /КК на РК/;
  4. Комисия по професионална етика на Районната колегия /КПЕ на РК/.

         

                                   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС /:

  1. Д-р Велин Алексиев Сариев - Председател, тел. 0878 259 928
  2. Д-р Лидия Емилова Ашкова - Секретар, тел. 0878 399 211
  3. Д-р Емил Юриев Сариев 
  4. Д-р Слави Николаев Василев
  5. Д-р Десислава Валериева Ловчалиева 
  6. Д-р Николай Красимиров Дилов
  7. Д-р Ганка Данева Радева
 
 
                                                 КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА /КПЕ /:
  1. Д-р Бирсен Ердинчева Хасанова - Лазарова - Председател, тел. 0886 381 535
  2. Д-р Радослав Минчев Хаджиев
  3. Д-р Нора Миткова Ризова
  4. Д-р Красимир Генчев Хаджиматев 
                                                    
                                                                       КОНТРОЛНА КОМИСИЯ / КК /:
  1. Д-р Мария Петрова Клинчева - Председател, тел. 0888 544 161
  2. Д-р Мария Ангелова Куклева 
  3. Д-р Зорка Сашева Сарандалиева - Кръстева 
  4. Д-р Митко Емилов Чолаков
 
 
                                                                     ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСИ:
  1. Д-р Пламен Василев Бързашки 
  2. Д-р Донка Иванова Станчева - Забуртова 
  3. Д-р Николай Красимиров Дилов 
  4. Д-р Красимир Генчев Хаджиматев 
  5. 5. Д-р Велин Алексиев Сариев 
                                                                             
 
 
 
 

 

 

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.