Органи

                                 Органите на Районна колегия на Български Зъболекарски Съюз  
                                                    /РК на БЗС/ гр. Смолян са:
 
 1. Общо събрание на Районната колегия;
 2. Управителен съвет на Районната колегия /УС на РК/;
 3. Контролна комисия на Районната колегия /КК на РК/;
 4. Комисия по професионална етика на Районната колегия /КПЕ на РК/.

         

                                   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС /:

 1. Д-р Велин Алексиев Сариев - Председател, тел. 0878 259 928
 2. Д-р Лидия Емилова Ашкова - Секретар, тел. 0878 399 211
 3. Д-р Емил Юриев Сариев 
 4. Д-р Слави Николаев Василев
 5. Д-р Десислава Валериева Ловчалиева 
 6. Д-р Николай Красимиров Дилов
 7. Д-р Ганка Данева Радева
 
 
                                                 КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА /КПЕ /:
 1. Д-р Бирсен Ердинчева Хасанова - Лазарова - Председател, тел. 0886 381 535
 2. Д-р Радослав Минчев Хаджиев
 3. Д-р Нора Миткова Ризова
 4. Д-р Красимир Генчев Хаджиматев 
                                                    
                                                                       КОНТРОЛНА КОМИСИЯ / КК /:
 1. Д-р Мария Петрова Клинчева - Председател, тел. 0888 544 161
 2. Д-р Мария Ангелова Куклева 
 3. Д-р Зорка Сашева Сарандалиева - Кръстева 
 4. Д-р Митко Емилов Чолаков
 
 
                                                                     ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСИ:
 1. Д-р Пламен Василев Бързашки 
 2. Д-р Донка Иванова Станчева - Забуртова 
 3. Д-р Николай Красимиров Дилов 
 4. Д-р Красимир Генчев Хаджиматев 
 5. 5. Д-р Велин Алексиев Сариев 
                                                                             
 
 
 
 

 

 

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.