Органи

                                 Органите на Районна колегия на Български Зъболекарски Съюз  
                                                    /РК на БЗС/ гр. Смолян са:
 
 1. Общо събрание на Районната колегия;
 2. Управителен съвет на Районната колегия /УС на РК/;
 3. Контролна комисия на Районната колегия /КК на РК/;
 4. Комисия по професионална етика на Районната колегия /КПЕ на РК/.

         

                                   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС /:

 1. Д-р Велин Алексиев Сариев - Председател, тел. 0878 259 928
 2. Д-р Лидия Емилова Ашкова - Секретар, тел. 0878 399 211
 3. Д-р Станка Митева Денева - тел. 0889 926 816
 4. Д-р Слави Николаев Василев - тел. 0888 006 106
 5. Д-р Мина Мирчева Анджерова - Ефимова - тел. 0899 857 619
 6. Д-р Николай Красимиров Дилов - тел. 0897 283 886
 7. Д-р Ганка Данева Радева - тел. 0887 865 601
 
 
                                                 КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА /КПЕ /:
 1. Д-р Диляна Ясенова Хаджиева - Председател, тел. 0879 588 629
 2. Д-р Радослав Минчев Хаджиев - тел. 0888 312 608
 3. Д-р Нора Миткова Ризова - тел. 0898 932 125
 4. Д-р Кинче Кирякова Мундева - тел. 0887 388 002
                                                    
                                                                       КОНТРОЛНА КОМИСИЯ / КК /:
 1. Д-р Мария Петрова Клинчева - Председател, тел. 0888 544 161
 2. Д-р Мария Ангелова Куклева - тел. 0887 512 960
 3. Д-р Величка Георгиева Белева - Неделчева - тел. 0889 510 731
  4. Д-р Васко Николов Василев - тел. 0887 007 587
   
                                                                       ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСИ:
  1. Д-р Пламен Василев Бързашки - тел. 0882 527 634 
  2. Д-р Донка Иванова Станчева - Забуртова - тел. 0887 630 588
  3. Д-р Николай Красимиров Дилов - тел. 0897 283 886
  4. Д-р Диляна Ясенова Хаджиева - тел. 0879 588 629
  5. Д-р Велин Алексиев Сариев - тел. 0885967545
  6. Д-р Лидия Емилова Ашкова - тел. 0878 399 211