Симпозиум "Медикамент-асоциирана остеонекроза на чеслюстите - Пловдив 2019"

Медицински университет - Пловдив има удоволствието за обяви:

Симпозиум " Медикамент-асоциирана остеонекроза на челюстите - Пловдив 2019"

 

в рамките на Дни на медицинската наука в МУ - Пловдив, и съвместно със Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България

 

Място: Аудиторен комплекс, Медицински университет - Пловдив

 

Адрес: бул.Васил Априлов 15 А, Пловдив 4002, България

Дата: 30 март 2019 г.

 

 

Медикамент-асоциираната остеонекроза на челюстите (МАОНЧ) представлява сериозно усложнение от лечението  с антирезорбтивни медикаменти на пациенти с различни видове злокачествени тумори и с остеопороза.

Значителен и броят на пациентите с риск от развитие на МАОНЧ, както и с вече развила се остеонекроза. Те поставят трудно разрешими проблеми по отношение на превенцията и лечението пред денталните лекари, специалистите орални хирурзи, лицево-челюстнити хирурзи, онколози.

Целта на организирания симпозиум е да бъдат представени най-важните и съвременни аспекти на МАОНЧ от водещи европейски специалисти, да се сподели български опит и да се очертаят насоките за регистрация на заболелите, превенция, лечение и идеи за научни проучвания на заболяването.

 

ПРОГРАМА

 

08:00 - 09:00 Регистрация

09:00 - 09:20 Откриване

09:20 - 09:40 Александър Герасимов  - Антирезорбтивни медикаменти - видове и приложение в онкологията.

09:20 - 09:40 Николай Ботушанов - Антирезорбтивни медикаменти - видове и приложение в ендокринологията.

10:00 - 10:30 Кафе пауза

10:30 - 10:50 Свен Ото - Патогенеза на МАОНЧ.

10:50 - 11:10 Мортен Шиодт - Определение, стадиране, епидемиология и диагностика на МАОНЧ.

11:10 - 11:30 Диме Сапунджиев - Рискови фактори и превенция на МАОНЧ.

11:30 - 12:00 Свен Ото - Лечение на МАОНЧ 1.

12:00 - 12:30 Мортен Шиодт - Лечение на МАОНЧ 2.

12:30 - 13:30 Обяд

13:30 - 15:00 Български лектори - Орални презентации.

15:00 - 15:30 Кафе пауза

15:30 - 16:15 Мортен Шиодт / Свен Ото / Диме Сапунджиев - Регистри за пациенти с МАОНЧ и указания за превенция и лечение в съответните държави.

16:15 - 17:00 Панелна дискусия

17:00 - 17:15 Закриване

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

 

Срок за електронна регистрация: 25.03.2019 г.

Такса за участие: 50 лв.

Такса за участие за студенти, членове на академичния състав на Медицински университет - Пловдив и членове на Сдружението на оралните и лицево- челюстни хирурзи в България: 30 лв.

 

- плащане чрез банков превод - включена пленарна програма, кафе паузи, обяд, конгресни материали.

- регистрация и плащане на място - включва само достъп до пленарна програма и кафе пауза.

Плащане: 

Чрез банков превод на МУ - Пловдив, банкова сметка в лева (BGN) в УниКредит Булбанк АД: 

IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00

Моля, в превода пояснете " Такса МАОНЧ симпозиум"

 

За повече информация:

Доц. д-р Боян Владимиров

Телефон: +359 898690959

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

 

 

 

 

Срок за подаване на годишен отчет за образувани опасни отпадъци за отчетната 2018 г.

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с годишният отчет за образувани опасни отпадъци по ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл.13, всеки лекар по дентална медицина е необходимо да подаде в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС), гр. София.

 

1. Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2018 г. се подават  до  ИАОС по установения до сега ред на хартиен носител в срок до 10 март 2019 г.

 

2. Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща до ИАОС с обратна разписка, а втория остава на съхранение при лицата отговорни за изготвянето им.

 

3. Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не се образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

 

4. Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г.

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където като отделни приложения са публикувани  образците на годишните отчети и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършените дейности с отпадъци:

 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

 

5. Адрес:

 

Изпълнителна агенция по околна среда

отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София

бул. "Цар Борис 3" 136

Тел: 02/940 64 15

Факс: 02/955 90 15

 

 

! ОБРАЗЕЦ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И В ОФИСА НА РК НА БЗС-СМОЛЯН!

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.