Становище на г-н Лъчезар Чутурков - Адвокат на БЗС

Уважаеми колеги,

Запознайте се със становището от г-н Лъчезар Чутурков - адвоката на БЗС, във връзка със съставянето и връчването на актове на лекари по дентална медицина за нарушения по Закон за статистиката.

Становището може да изтеглите от: http://www.bzs.bg/stanovishta/StatistikataDentaMedika.pdf