Застраховка "Проф.отговорност на зъболекари"

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че застраховка "Професионална отговорност на зъболекари и медицински персонал"  за 2012 г. на членовете на РК на БЗС - Смолян е направена в ЗАД "ВИКТОРИЯ" Главна Агенция Смолян.

* Всеки застрахован член на Районна колегия на БЗС гр. Смолян, при сключване на други застраховки, предлагани от ЗАД "ВИКТОРИЯ", ще ползват следните отстъпки:

- Имуществена застраховка на стоматологичния кабинет

/ застраховка " Пожар и природни бедствия" /: 40 % отстъпка.

- Застраховка "Злополука" : 20 % отстъпка.

- Застраховка на имущество, собственост на стоматолозите

/ Застраховка " Пожар и природни бедствия" / : 40 % отстъпка.

НОВО! Проверка на валидността на здравно осигурителните книжки!

Уважаеми колеги,

На сайта на НЗОК в раздел "Електронни услуги", "Анулирани здравноосигурителни книжки"може да проверите валидността на здравноосигурителните книжки на пациентите си.

Или чрез линка:

http://services.nhif.bg/NZOK_References/faces/healthBooks/healthBooksSearch.jsp