НАП! ПРОВЕРКИ!

Уважаеми колеги,


За пореден път Ви информираме, че Националната агенция за приходи (НАП) прави засилени проверки в лечебните заведения на лекарите по дентална медицина, по сигнали на пациенти. 
Във връзка с това, молим,всички членове на Районна колегия на БЗС гр. Смлян да прегледат счетоводните си документи.

Необходимо е амбулаторните журнали за работа с пациенти, амбулаторните листове по договор с НЗОК, компютърните Ви програми да бъдат изрядни.

Моля, издавайте фискален бон (от фискално устройство при лечебните заведения, регистрирани по Търговския закон), а при свободните професии - касова бележка (попълнена на ръка).
Задължително направете консултация със счетоводители, които обслужват практиките Ви. Напомняме Ви, че на сайта на БЗС сме публикували кореспонденцията с НАП относно поставени от Вас въпроси.

Отговорите на НАП може да откриете на сайта БЗС на следния адрес:

http://www.bzs.bg/site/index.php?option=com_content&task=view&id=996&Itemid=642


На сайта на БЗС е публикувана и Наредба Н – 18, в която са уредени сроковете за привеждане на дейността с новите изисквания за дистанционна връзка с НАП, която може да отриете чрез този лик:

http://www.bzs.bg/site/index.php?option=com_content&task=view&id=980&Itemid=123

 

! Ръководството на БЗС категорично заявява, че няма да толерира неспазването на счетоводните закони и всеки лекар по дентална медицина ще си понесе своите отговорности, свързани с това.

НРД 2012 г. - Обеми и цени за дентална помощ!

 

Уважаеми колеги,

Тук можете да се запознаете с НРД 2012 г. ОБЕМИ И ЦЕНИ ЗА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ:

Договор за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между НЗОК и БЗС:

http://www.bzs.bg/documenti/DOGOVOR_BZS.doc

НРД за денталните дейности 2012 г. между НЗОК и  БЗС:

http://www.bzs.bg/documenti/NRD_2012_DD.doc