Он-лайн получаване на кредитни точки в рамките на продължаващото обучение на БЗС!

ХимикалВече е възможно он-лайн получаване на кредитни точки в рамките на продължаващото обучение на

Български Зъболекарски Съюз !

 

С удоволствие ви съобщаваме, че on-line списанието на БЗС, с адрес : www.journal.bzs.bg е с вече обновени рубрики, сред които е рубриката :

–  „ Продължаващо обучение ”,

Това е тестваща система, разработена с цел самооценка, може да бъде ползвана от всички лекари по дентална медицина, членове на БЗС, които желаят да получат съответните кредити в рамките на квалификационната програма на БЗС.

В рубриката „Продължаващо обучение”, където след акредитация ще бъдат публикувани обзорни статии от водещи специалисти в дадена област на денталната медицина, ще може да се запознаете с даден проблем и при желание, следвайки линка в края на обзора, да влезете в автоматичната тестваща система за самооценка.

За целта е необходимо да следвате последователно описаните по-долу стъпки по регистрация, тестване и принтиране на сертификат за участие при успешно попълнен тест.

След регистрация/желателно е да изписвате имената си на български, за да фигурират по-късно така и в сертификата/ може да стартирате теста, като следвате указанията, описани на страницата. При правилнорешаване на теста се активира опция „Принтиране” и вие вече може да „получите” сертификата си за участие в продължаващото следдипломно обучение на БЗС със съответните кредитни точки.

Участието е безплатно и при неуспешно решаване на теста можете да опитвате отново неограничен брой пъти.

 

Представеният в тази рубрика обзор е акредитиран и одобрен от Комисията по квалификация и акредитация (ККА) в рамките на квалификационната програма на БЗС.

! Статията носи на успешно попълнилият теста 4 кредитни часа.

Вие може да изчетете материала без да се регистрирате, но ако решите да получите съответните кредити и сертификат след регистрирането  е необходимо да решите правилно теста, съобразно указанията. Достъпът и участието е безплатно.

 

Желаем ви успешно решаване на теста!

 

 

 

 

Картини от Станка Денева........

 

Езерото с лилиите ________________Пробуждане


Клоун със свирка _______________________Клоуни


 

Лято ________________ Изглед от Венеция

 

Лицето на пустинята

Цветовете на есента 2_______ Хисар капия,улица в стария Пловдив_____Селцето

 

* Уважаеми колеги, много ми се иска, да ви покажа цялото творчество на този прекрасен човек, добър професионалист и колега д-р Станка Денева, но ........ сами можете да видите,че е трудно да избереш между  много други красоти.

Д-р Денева е най-добрият художник между зъболекарите и най-добрия зъболекар между художниците!

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ!